epost

Betongföreningen, medlemsavgifter 2019

Medlemsfaktura 2019

Använd nedanstående formulär om du Du kommer att få en faktura baserad på de uppgifter du uppger nedan.

Obs! De uppgifter som efterfrågas gäller endast för fakturering av medlemsavgiften. Vill du göra ändringar i dina matrikeluppgifter ber vi dig mejla de nya uppgifterna till admin@betongforeningen.se.

Personuppgifter
Medl nr:   (om det är känt)
Namn:
Epost:
Mobilnr:

Faktura önskas utställd till
Fakt mott:
Adress:
Adress:
Postnr ort:  
Fakt ref:

Medlemskap
Enskild (280 kr)
Student (50 kr)
Ej fyllda 30 år (kostnadsfritt) ange födelseår:
Medlemsavgifter är momsfria

Önskade prenumerationer
Tidskriften Betong (525 kr)
Nordic Concrete Research (499 kr)
Structural Concrete, Journal of the fib (1 272 kr)
Prenumerationspriserna inkluderar 6 % moms

Skicka fakturan
Som länk för betalning via internet (ex bank/kreditkort, direktöverföring bank m fl)
Som pappersfaktura till ovan angiven adress
Som pdf till följande epostadress: